[Ebook] Cuộc cách mạng một cọng rơm

Review Sách

Bản Ebook Cuộc cách mạng một cọng rơm này do Team Thuận Tự Nhiên sưu tầm trên Internet để phục vụ bạn đọc thuận lợi trong việc nghiên cứu và tham khảo. Nếu có điều kiện, vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa.

Tác giả Masanobu Fukuoka – Xanhshop dịch

Kéo xuống dưới trang để tải bản PDF của cuốn sách này.

★★★

Cuộc cách mạng một cọng rơm – Nhiều người làm nông coi đây là sách gối đầu giường để thực tập và bồi đắp niềm tin cho chính mình. Còn những người bị lôi cuốn bởi chữ “tự nhiên” như tôi, thì cuốn sách này chứa đựng những kiến giải sâu sắc về nguồn sống của con người, đó là thức ăn và cách chúng được tạo ra qua hoạt động “nông nghiệp”.

Cuốn sách không chỉ là những câu chuyện về nông nghiệp đơn thuần, mà là cái nhìn thấu triệt sâu sắc về “đạo” của người làm nông.

★★★

Dowload sách tại đây : 

★★★ Xem thêm Ebook khác ★★★