Dưới 3 tuổi là thời điểm vàng để dạy con, cha mẹ nên nắm bắt

Nuôi Dạy Con Cái

Dạy con không phải chỉ bắt đầu khi con đã khôn lớn hay bắt đầu đi học. Các chuyên gia về trẻ em đã chỉ ra rằng, thời điểm dạy con tốt nhất là khi trẻ dưới 3 tuổi. Đó là thời điểm vàng để dạy trẻ. Cha mẹ nên nhớ, con dưới 3 tuổi cần được cha mẹ dạy đúng cách để giúp trẻ xây dựng nền tảng và thế giới quan, không dạy là chậm một đời.

Hành vi của trẻ trong giai đoạn 1 đến 3 tuổi quyết định tính cách cả đời.

Dạy con lúc 3 tuổi là thời điểm vàng để dạy con

Cung cấp vốn từ cho con để con trau dồi ngôn ngữ

Dạy con từ khi 1 tuổi đến dưới 3 tuổi

Cha mẹ cần nhất quán trong cách dạy con

Dạy con lúc 3 tuổi. Cha mẹ nên dạy con vào lúc nào

Dành thời gian cho con mỗi ngày

Dạy con lúc 3 tuổi

Cho con tương tác với màu sắc

Nên dạy con từ năm mấy tuổi. Cách dạy con lúc 3 tuổi

Cho con tương tác nhiều với các hình dạng

Dạy con lúc 3 tuổi như thế nào cho đúng cách

Cho con tập nhìn bản đồ

Nên dạy con từ năm mấy tuổi ? Thời điểm vàng để dạy con

Cho con tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài

Dạy con từ năm 3 tuổi là thời điểm vàng để dạy con

Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ

Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ

Các nguyên tắc để dạy con

Dạy con theo phương pháp Montessori

Tiểu Kiều tổng hợp.

Xem thêm :