Bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu?

Tham Khảo Trị Bệnh

Thời gian sống của bệnh nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như loại và giai đoạn bệnh, điều trị trước đó, thể trạng của người bệnh,… Vì vậy tiên lượng sống của bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu chỉ mang tính chất tương đối.

1. Bệnh nhân ung thư hạch không Hodgkin sống được bao lâu?

Bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu?
Thời gian sống của bệnh nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố

1.1. Ước tính chung

– Khoảng 80% bệnh nhân sống sót sau ung thư từ 1 năm trở lên sau khi được chẩn đoán.

– Khoảng 70% bệnh nhân sống sót sau ung thư từ 5 năm trở lên sau khi chẩn đoán.

– Khoảng 65% bệnh nhân sống sót sau ung thư từ 10 năm trở lên sau khi được chẩn đoán.

1.2. Đối với những bệnh nhân bị ung thư hạch không Hodgkin cấp thấp

Ung thư hạch cấp thấp có thể khó loại bỏ hoàn toàn. Nhưng chúng có thể được kiểm soát trong vài năm. Bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu còn phụ thuộc vào loại và giai đoạn của bệnh.

Dưới đây là số liệu thống kê thời gian sống của 2 loại ung thư hạch không Hogkin cấp thấp phổ biến nhất:

U lympho nang:

– Giai đoạn 1 và 2: Khoảng 90% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi họ được chẩn đoán.

– Giai đoạn 3 và 4: Khoảng 80% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi họ được chẩn đoán.

U lympho tế bào B phát triển chậm:

– Giai đoạn 1: Khoảng 80% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi họ được chẩn đoán.

– Giai đoạn 2: Khoảng 75% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi họ được chẩn đoán.

– Giai đoạn 3: Khoảng 50% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi họ được chẩn đoán.

– Giai đoạn 4: Khoảng 65% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi họ được chẩn đoán.

Bất ngờ trong số liệu thống kê là bệnh nhân u lympho tế bào B phát triển chậm ở giai đoạn 4 lại có tỷ lệ sống cao hơn ở giai đoạn 3. Điều này có thể là do 1 số yếu tố khác (không chỉ là giai đoạn) đóng một phần trong kết quả khảo sát “bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu?” của một người.

Ví dụ với yếu tố là các phương pháp điều trị, mức độ đáp ứng điều trị và đặc điểm của loại ung thư cũng ảnh hưởng đến kết quả “bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu?”.

1.3. Đối với những bệnh nhân bị ung thư hạch không Hodgkin cấp cao

Ung thư hạch không Hodgkin cấp cao (tích cực) thường cần điều trị chuyên sâu hơn so với các loại cấp thấp nên mọi người cũng thường lo lắng nhiều hơn về khả năng bệnh nhân ung thư hạch sống thế nào.

Dưới đây là số liệu thống kê thời gian sống của 2 loại ung thư hạch không Hogkin cấp cao phổ biến nhất:

U lympho tế bào B khuếch tán lớn:

– Giai đoạn 1: Khoảng 65% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi được chẩn đoán.

– Giai đoạn 2: Khoảng 70% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi được chẩn đoán.

– Giai đoạn 3: Khoảng 50% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi được chẩn đoán.

– Giai đoạn 4: Khoảng 50% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi được chẩn đoán.

Có thể thấy, với U lympho tế bào B khuếch tán lớn, bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu không những phụ thuộc vào giai đoạn mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như phương pháp và khả năng đáp ứng điều trị, thể trạng của bệnh nhân,…

U lympho Burkitt:

U lympho Burkitt là một loại ung thư hạch cao cấp ít phổ biến hơn có thể phát triển khá nhanh. Theo ước tính chung, có khoảng 60% bệnh nhân U lympho Burkitt sống sót sau ung thư từ 5 năm trở lên sau khi được chẩn đoán.

2. Ung thư hạch Hodgkin

Theo thống kê bệnh nhân ung thư hạch vào năm 2012 của các thử nghiệm quốc tế lớn, số liệu dành riêng cho ung thư hạch Hodgkin là:

– Giai đoạn 1 và giai đoạn 2: Khoảng 90% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi chẩn đoán.

– Giai đoạn 3 và giai đoạn 4: Khoảng 75% bệnh nhân sống sót sau 5 năm hoặc hơn sau khi chẩn đoán.

Bệnh nhân ung thư hạch sống được bao lâu nếu bệnh tái phát? Ngay cả khi ung thư hạch Hodgkin tái phát, nó cũng có thể tiếp tục được điều trị thành công. Tuy khả năng chữa khỏi bệnh ung thư hạch Hodgkin tái phát không cao, nhưng điều trị vẫn có thể kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Thời gian sống của bệnh nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như loại và giai đoạn bệnh, điều trị trước đó, thể trạng của người bệnh,… Vì vậy tiên lượng sống của bệnh nhân chỉ mang tính chất tương đối để tham khảo.

Nguồn dịch: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/non-hodgkin-lymphoma/survival

Tác giả: Mai Nhung. Nguồn: cancerresearchuk.org

Xem thêm : Phòng ngừa bệnh ung thư hạch như thế nào?